نیومسکن
خوش آمدین

گروه مهندسی و مشاورین نیومسکن

نیومسکن فعالیت خود را از سال 1390 در قالب دفتر فنی مهندسی آغاز نموده و تجارب زیادی در امر طراحی، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی دارا میباشد. از سال 1398 واحد فروش نیز به این مجموعه اضافه گردیده است تا دغدغه خرید ملک با پشتوانه علم مهندسی را برای هم استانی های عزیز رفع نماید.