اطلاعات تماس

تلاش میکنیم تا اعتماد شما که گران بها ترین سرمایه ماست، همیشه حفظ شود.

رشت، رشتیان، کوچه ۲۹ ، املاک پوررضا
ایمیل : newmaskan2020@gmail.com
مهندس حمید پوررضا : ۰۹۱۰۷۱۹۵۳۸۲

مهندس تقی پوررضا : ۰۹۱۱۹۳۹۰۹۸۷
تلفن : ۰۱۳۳۳۵۰۴۹۶۷

ما می خواهیم از شما بشنویم!