مغازه 26 متری معلولین رشت (3046)

1000000000

مغازه نوساز (کد3046)

نسق معتبر

26 متر مفید

امتیازات کامل

معلولین رشت

فروش  مغازه نوساز 26 متری معلولین  رشت

بر بسیار مناسب

امتیازات کامل آب برق گاز

کلا سرامیک

سقف آرمسترانگ

برای دیدن ملک های بیشتر با ما تماس بگیرید

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما