مغازه 44 متری معلولین رشت (3047)

1000000000

مغازه نوساز (کد3047)

نسق معتبر

44 متر مفید

امتیازات کامل

معلولین رشت

فروش  مغازه نوساز 44 متری معلولین رشت

بر بسیار مناسب

امتیازات کامل آب برق گاز

سقف آرمسترانگ

برای دیدن ملک های بیشتر با ما تماس بگیرید

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما