زمین 5000 متری سراوان (3050)

1000000000

زمین 5000 متری (کد3050)

نسق معتبر

4500 متر بیجار

500 متر مسکونی

سراوان

فروش زمین سراوان که 4500 متر بیجار و 500 متر مسکونی متصل به هم

موقعیتی مناسب

ویوی مثال زدنی

نسق معتبر

برای دیدن ملک های بیشتر با  ما تماس بگیرید

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما