زمین 110 متری سیاه اسطلخ رشت (3048)

1000000000

آپارتمان  (کد3048)

نسق معتبر

110 متر مفید

سیاه اسطلخ رشت

فروش فوری

یه قطعه زمین مسکونی در موقعیتی مناسب

نسق معتبر

برای دیدن ملک های بیشتر با  ما تماس بگیرید

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما

گروه فنی مهندسی نیومسکن آماده ارائه مشاوره قبل خرید به شما